google-site-verification: googleca77c429cd0b571e.html
top of page

SÅ JOBBAR SPEEDCATS MED HÅLLBARHET

En Speedcats drivs med en förbränningsmotor. Vi använder det renastebränslet som finns på marknaden i form av alkylatbensin. Bensinen blandar vi med biologiskt nedbrytbara oljor. Vi använder tvåtakts motorer för att slippa smörjolja i motorerna. Efter ett verksamhetsår sammanställer vi det klimatavtryck som vår verksamhet har medfört och klimatkompenserar detta genom olika certifierade projekt.

Vår vision

Speedcats Stockholm AB  strävar vi efter att vara ledande inom hållbar event på vatten.

Vår vision är att erbjuda upplevelser som inte bara är spännande och minnesvärda, men också miljövänliga och hållbara.

Vårt engagemang

En Speedcats båt är en lättdriven liten farkost som är energieffektiv i form av minimalt vågbildnings- och friktionsmotstånd vid framförandet. Därmed har båten minimal påverkan på den marina miljön. Våra båtar har inte kontakt med vattnet när de inte används och därmed så behövs ingen bottenfärg. Vanligtvis står båtarna också på land när de inte används vilket gör att sjöbotten inte skyms eller skuggas från solljus.

 

Miljövänlig drift

Vi använder biologiskt nedbrytbara oljor och drivmedlet utgörs av alkylatbensin. 

 

Utbildning och medvetenhet: 

Vi utbildar våra medarbetare om vikten av att skydda marina ekosystem och uppmuntrar till ansvarsfull användning av våra farkoster.

 

Avfallshantering 

Vår verksamhet medför ganska lite avfall. Det avfall som blir sorters enligt gällande regler.

Kontinuerlig förbättring

Vi förbinder oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra miljöpraxis för att säkerställa att vi är så hållbara som möjligt.

 

Vårt ansvar

Som ledare inom vattenbaserade event, har vi ett ansvar att skydda de miljöer vi älskar och verkar inom.

Vi är engagerade i att minimera vår miljöpåverkan och att främja hållbarhet inom vår bransch. 

bottom of page