google-site-verification: googleca77c429cd0b571e.html
top of page

SÄKERHET VID EVENT MED SPEEDCATS

Att köra Speedcats är fantastiskt kul. Toppfarten är ca 75 km/h och båtarna klarar tvära girar i de farterna om besättningen vet hur man gör. Det är alltid minst två båtar vid alla event. Som mest kan vi ha sju båtar i en och samma bana. Detta upplägg kräver noggrann planering och tydlig föreskrifter om säkerheten. Första eventen genomförd vi redan 2009 och därefter har vi genomfört 1000-tals event. Vi har även tävlat både nationellt och internationellt. Därmed har vi byggt upp en bra och gedigen kunskapsbas för att skapa trygga event med Speedcats.

Deltagarnas utrustning

Det är obligatoriskt att alla bär flythjälpmedel och hjälm under tiden som ni kör båtarna.

Övrig utrustning är våtdräkt, glasögon och skor beroende på väderlek. Som alternativ till våtdräkt kan egna träningskläder fungera utmärkt.

Säkerhetsbåt

Under hela eventet befinner sig instruktörer på bryggan därifrån båtarna utgår ifrån. Instruktören har ständigt tillgång till en egen farkost för att snabbt kunna ta sig ut på vattnet och assistera vid behov. Som befälhavare är du skyldig enligt Sjölag att assistera när du uppfattar att någon är i behov av hjälp till sjöss. Det innebär att om något oplanerat inträffar så är alla deltagare skyldiga att avbryta eventet och assisterar de som behöver hjälp så mycket som behövs.

Båtarnas framförande

Varje båt framförs av två personer. En "driver" som gasar och styr och en "co-driver" som balanserar båten och står för prestandan i svängar och toppfart. Varje båt har en befälhavare vars ansvar bland annat regleras i Sjölag 6 kap.

Alla båtar framförs i en bana. Samtliga internationella sjövägsregler gäller under eventet. Framförandet av respektive båt ligger till 100% på befälhavarens ansvar. Om befälhavaren inte framför båten med gott sjömanskap kan befälhavaren bli dömd till vårdslöshet i sjötrafik.

Alkohol

Det är absolut nolltolerans mot alkohol och andra liknande preparat innan och under ett event med Speedcats.

Vid misstanke om att deltagare är påverkade kan arrangören kräva att utandningsprov görs innan eventet påbörjas.

Vilka risker finns det med eventet Speedcats?

Sedan starten av Speedcats 2009 har vi genomfört otaliga event med 1000-tals nöjda och glada kunder.

Under alla dessa år har vi också sett några tillbud och olyckor som vi alltid informerar alla deltagare om innan vi kör igång eventet. Följande tre tillbud har vi sett hända vid tidigare event och vi informerar alltid om dessa risker/händelser innan deltagarna på eventet börjar köra själva.

När det är vatten i båtarna är det också halt i båten.

Det gör att man kan halka i båten och slå sig när man framförallt går i båten.

Att halka leder mest troligt till att man får "blåmärken".  

Riskbedömning: låg sannolikhet, låg konsekvens

Deltagare som använt fotstroppar och trillat ur båten har fått fraktur på foten.

Vi går igenom med alla deltagare innan eventet börjar att ALDRIG använda fotstropparna som finns i båtarna.

Riskbedömning: låg sannolikhet, hög konsekvens

Co-drivern har ett rep i sin högra hand. Repet ska hållas med enkel fattning.

Om repet slås runt handen finns det risk att man fastnar om man trillar ur båten under träning och tävling.

Detta skulle kunna leda till fraktur i handen. 

Riskbedömning: låg sannolikhet, hög konsekvens

Co-drivern ska "burka" genom hela svängen med raka ben och båda fötterna på pontonen.

Om Co-driven inte burkar och Drivern gör en kraftig gir i hög fart välter båten.

Detta leder till att man hamnar i vattnet och båten ligger upp och ner. 

Riskbedömning: låg sannolikhet, låg-hög konsekvens

bottom of page